Opvang bij neusverkoudheid

Sinds 8 juni is de kinderopvang weer volledig open. In de praktijk bleken de regels over de opvang van kinderen met neusverkoudheid zowel bij ouders als medewerkers tot onduidelijkheid en soms frustratie te leiden. Inmiddels heeft het RIVM de richtlijnen vernieuwd, waardoor duidelijker wordt onder welke voorwaarden kinderen met neusverkoudheid toch naar de opvang mogen.

Vragenlijst neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang_school

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar 

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar 

 

De vragenlijsten en beslisbomen zijn aangepast op 7 juli 2020.