Plaatsingsbeleid

Met het plaatsingsbeleid informeren wij u over de werkwijze van Bambino Christelijke Kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen. Het kan zijn dat u opnieuw een wijziging voor de kinderopvang nodig heeft of dat u de opvang wilt beëindigen. Dit kunt u doen met wijzigingsformulieren.

Plaatsingscriteria

We plaatsen op datum van inschrijving of inlevering van wijzigingsaanvraag. Voorrang wordt gegeven aan een tweede kind en uitbreiding van een bestaande plaats.

Algemene voorwaarden Branchevereniging Kinderopvang

Bambino is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang (www.kinderopvang.nl). U kunt hier de algemene voorwaarden inzien van de Branchevereniging Kinderopvang.

Aanmelden

Voor aanmelding van uw kind(eren) gaat u naar het aanmeldingsformulier door te klikken op de button “Direct digitaal inschrijven“.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie: administratie@bambino-kinderopvang.nl of 085-040 65 80. Inschrijven is gratis.

Wijzigen opvang

Indien u de opvang wilt wijzigen, kunt u dit kenbaar maken door een wijzigingsformulier in te vullen. De afdeling planning & plaatsing neemt uw aanvraag in behandeling. Indien de wijziging mogelijk is kan deze na één maand ingaan.

Beëindigen opvang

De overeenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum, tenzij er tussentijds schriftelijk wordt opgezegd. Plaatsingen kunnen eindigen op elke dag van de maand. De opzegtermijn is één maand.

Annulering

Wanneer ouder(s) de opvangovereenkomst vóór de ingangsdatum van de opvang annuleren, worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn maximaal de verschuldigde betaling over de opzegtermijn van één maand. Wanneer de annulering meer dan twee maanden voor de ingangsdatum plaatsvindt, hanteert Bambino € 50 aan annuleringskosten.