Tarieven 2020

Welke opvang past bij u en wat zijn de tarieven?

52 weken pakket

Uw kind is welkom op alle contractdagen gedurende het hele jaar.

Tarieven per uur*
Dagopvang € 8,47 (halve dag € 9,31)
NSO € 7,54
VSO** € 8,37

 

40 weken pakket

Uw kind is welkom in alle schoolweken. Er is geen opvang in de 12 vastgestelde schoolvakantieweken in uw regio.

Tarieven per uur*
Dagopvang € 9,42 (halve dag € 10,35)
NSO € 8,30
VSO** € 8,37

 

Genoemde bedragen zijn de kosten die wij in rekening brengen. Kinderopvang kost u als ouder veel minder. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt of een opleiding volgt (en uw partner). Dit betekent voor u een lagere netto-uurprijs. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijke inkomen en het aantal uren dat u werkt.
U sluit een opvangcontract af met Bambino Christelijke Kindercentra. Bambino incasseert (de maand vooraf) bij u het brutobedrag voor de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag maandelijks aan u. Het totale jaarbedrag wordt gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen.

Peuterwerk

Uw kind is welkom op onze peuterspeelzaal in alle schoolweken.

Kosten:
€ 8,85 per uur in Katwijk
€ 8,47 per uur in Eindhoven, Delft en Best *

 

Kinderopvangtoeslag

Werken u en uw partner beiden? Dan komt u voor het peuterwerk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor de gewenste opvang krijgt u van Bambino een persoonlijk uren- en prijsoverzicht. Dit heeft u nodig voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Vraag de kinderopvangtoeslag aan via www.toeslagen.nl.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u voor het peuterwerk aanspraak maken op subsidie van de gemeente. De hoogte van de subsidie is eveneens inkomensafhankelijk.
Lees dan de informatie op bijgaande pagina.

* Kosten kunnen in beperkte mate afwijken per regio. Laat altijd een offerte maken door klantcontact.
**  VSO wordt alleen aangeboden in combinatie met minimaal één dag NSO.