De Zonnestralen – Best

Bambino start met kinderopvang bij Basisschool Immanuël in Best met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang: De Zonnestralen. Het vormt daarmee samen met Immanuël een christelijk kindcentrum in Best.