Oudercommissie

De oudercommissies bestaan uit een aantal ouders die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders en de verzorgers van de kinderen bij Bambino Christelijke Kindercentra en heeft een adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit.

Oudercommissie Dordrecht
Oudercommissie Eindhoven
Oudercommissie Best