Oudercommissie Dordrecht

logo_oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?

  • overleggen met directie
  • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie
  • bevorderen van goede informatie aan ouders/verzorgers
  • fungeren als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
  • helpen bij activiteiten op de locaties zoals zomerfeest, ouderavond


Wat bespreekt de oudercommissie?
Als oudercommissieleden praten wij met elkaar en de directie over bijvoorbeeld de prijs van de  opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de verschillende activiteiten voor en met ouders, het pedagogisch beleidsplan, de (her)inrichting van de locaties, de omgang van de (pedagogisch) medewerkers met ouders.

Wanneer vergadert de oudercommissie?
De oudercommissie vergadert jaarlijks ca. 3 keer zonder en 3 keer met de directie.  Zie de jaarplanning.

  • In het begin van het jaar bespreken we onder andere het pedagogisch beleidsplan.
  • In het voorjaar worden in ieder geval de bevindingen uit de tevredenheidmeting besproken.
  • Richting het einde van het jaar staat vooral het aanbod & de tarieven voor het volgend jaar op de agenda.


Welke rechten en plichten heeft de oudercommissie?
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht binnen iedere locatie en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. Wij bepalen als oudercommissie zelf onze eigen werkwijze en de afspraken daarover hebben we vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Als  leden van de oudercommissie zijn wij lid van BOinK; de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. BOinK zet zich in voor en praat mee over landelijk beleid t.a.v. kinderopvang,  adviseert ons over onze rechten en plichten en  geeft cursussen en trainingen.

Wie is de oudercommissie?
De oudercommissie van Bambino bestaat uit ouders van zowel de kinderdagopvang (baby’s en peuters) als de buitenschoolse opvang van beide Dordtse locaties. De OC bestaat op dit moment uit 7 mama’s en 1 papa.  Op de locatie van uw kind hangen foto’s van de leden zodat u weet wie u aan kunt spreken.

Wij zijn er voor u!
Kortom, wij zijn er voor u! Dus heeft u klachten, suggesties of juist complimenten over de kwaliteit van de opvang, laat het ons weten! We horen graag van u. Spreek ons aan of mail naar oudercommissie@bambino-kinderopvang.nl.

Gezocht!
Voor beide Dordtse locaties zijn wij nog op zoek naar leden voor de oudercommissie.
Wil je ook inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid? Durf je het aan?!
Spreek ons aan of mail naar oudercommissie@bambino-kinderopvang.nl. Je kunt altijd vrijblijvend een vergadering bijwonen.