Voorwaarden 2020

Voorwaarden opvang Bambino 2020

 

Minimale afname per opvangsoort

  • Peuteropvang/voorschool: minimaal 2 dagdelen per week;
  • Dagopvang: minimaal 2 dagdelen per week;
  • Buitenschoolse opvang: minimaal 1 middag per week;
  • Voorschoolse opvang (vso) bieden wij in combinatie met minimaal één middag naschoolse opvang per week. Bijvoorbeeld: op maandag vso en donderdag nso.

 

Ruiltegoed

Bij de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden wij de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen wanneer u uw kind tijdig via het ouderportaal afwezig meldt. De uitleg en voorwaarden van het ruiltegoed in 2020 leest u in de Ruilwijzer 2020. Ruilen is een service, geen recht. U kunt uw ruiltegoed een jaar lang inzetten op momenten dat de kind- en personeelsbezetting op de groep dit toelaat.

 

Aanvraag extra opvang

Extra opvang aanvragen tegen betaling is mogelijk. De aanvraag doet u via de medewerkers op de  groep. Als de extra opvang akkoord is, zal dit achteraf worden gefactureerd. Wanneer er geen ruimte is in de groepsbezetting en/of geen extra pedagogisch medewerker beschikbaar is, kan een aanvraag voor een extra dagdeel  afgewezen worden.

 

Studiedagen

  • Op studiedagen en extra vrije dagen van basisscholen kan tegen betaling of met ruiltegoed opvang worden afgenomen. Hierbij rekenen wij de extra opvang van begin schooltijd tot einde schooltijd. Als een kind normaliter niet komt op de dag waarop de studiedag valt, kan hiervoor een extra dag worden aangevraagd of ruiltegoed ingezet. Let op: afname is alleen voor een hele dag.
  • Studiedagen op de dag waarop het kind normaliter komt (contactdag) zijn vanaf 2020 voor de ouders van de samenwerkende scholen* in Delft, Eindhoven en Best bij het 52-wekencontract inbegrepen. Ouders met 40-wekencontract of als een kind normaliter niet komt op de dag waarop de studiedag valt, kunnen hiervoor een extra dag aanvragen of ruiltegoed inzetten. Let op: afname van hele dag.
  • Opvang op studiedagen kan alleen worden aangeboden indien er voldoende kinderen tijdig zijn aangemeld voor deze extra dag opvang.

*Samenwerkende scholen: EBS Online, BS Immanuël en Prins Mauritsschool.

 

Facturatie
Bambino brengt bij de 40-wekencontracten (zowel bij dagopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang) de daadwerkelijke contractuele opvangdagen per maand in rekening. Bijvoorbeeld: u maakt alleen in schoolweken gebruik van de BSO, dan ontvangt u in de maanden waarin vakanties vallen een lagere factuur.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag raden wij aan om de gemiddelde gegevens door te geven. Bij een 52-wekencontract is de factuur elke maand gelijk.

 

Eten en drinken

Bambino verzorgt het eten en drinken op de eet- en drinkmomenten bij de dagopvang en buitenschoolse opvang. Op bij de peuteropvang (voorschool) nemen de kinderen wel zelf hun fruit mee.

 

Sluitingsdagen 2020.
Feestdagen worden bij afname van 52 weken opvang automatisch omgezet in ruiltegoed (achteraf).

Bambino is gesloten op:

1 januari Nieuwjaarsdag
13 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar, in 2020 vrije dag)
21 mei Hemelvaartsdag
1 juni 2e Pinksterdag
25 en 26 december 1e en 2e Kerstdag